Contacte

Nr. Nume, prenume Funcția Telefon de contact

E-mail

1

Molodilo Vasile Șef direcție 024322748

067488787

dgitscauseni@gmail.com

vasilemolodilo@gmail.com

2

Paladuța Tatiana Șef adjunct direcție 067445258

paladuta.tatiana.1980@mail.ru

3

Burdujan

Stepanida

Specialist principal 024323096

067488761

stesca002@mail.ru

Serviciul Management al Resurselor Umane

4

Buzilă Natalia Specialist principal 024323095

069371016

natalia_buzila@mail.ru

Secția Politici Educaționale și Management

5 Curteva Valentina Șef secție 024323097

067488756

valcurteva@gmail.com

6 Grițcu Elena Specialist principal 024322292

067488765

gritcu1981@mail.ru

7 Canțîr Eugen Specialist principal 024322535

067488768

eugencant@gmail.com

8 Vacant

Specialist principal

   
9 Macarenco

Eugenia

Specialist superior 024322292

067488767

eugeniamacar@gmail.com

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

10

Afteni Iulia Specialist 024323095

067488754

afteni.iulya@gmail.com

Secția Cultură, Tineret, Sport și Turism

11

 

Dragan Tatiana

Șef adjunct direcție, șef secție 024322486

069760376

tatiana.dragan.77@mail.ru

12

Șestacovschi

Larisa

Specialist principal 024322486

079668679

lamica.causeni@gmail.com

13 Vacant

Specialist principal

   

14

Musteață Filip Specialist superior

024322486

068738783

 

15

Carare Natalia Specialist 024322486

079856803

gcarare2@gmail.com

Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

16

Praporșcic

Victoria

Șef secție 067488764

praporscic.victoria@gmail.com

17 Julea Mariana Sp. principal-metodist 024323471

067488780

marianajulea@mail.ru

18 Iordan Rodica Sp. principal-metodist 024322292

067621891

iordan.rodica@mail.ru

19

Fluer Zinaida Sp. principal-metodist 024323471

067488764

fluerzinaida@gmail.com

20 Badrajan Iulia Sp. coordonator-metodist 024323471

067488782

iuliaungur@gmail.com

21 Cușnir Vladimir Sp.coordonator-metodist 024323471

067488786

valodeacusnir@gmail.com

22

Pavlenco Larisa Sp. coordonator-metodist 024323471

067488784

pavlencolarisa@gmail.com
23 Sardaru Maria Specialist metodist 024323097 

sardaru2019@mail.ru 

Contabilitatea centralizată

24

Vacant Contabil-șef  

 

25

Afteni Elena Contabil 024323687

079639001

 
26 Cioban Ana Contabil

024323687

079253302

 

Secția administrativ – auxiliară

27

Ciloci Elena Arhivar

024322444

069246004

 

28

Razumas Taras Inginer – mecanic 024323096

067488272

 
29 Josonari Anatol Conducător auto

079231183

 

Anticamera

30

Noroșian Irina Secretar – dactilograf

024322533

079196053

 

Serviciul Asistență Psihopedagogică

31

Șef serviciu

32

Ambroci-Ivanov

Tamara

Șef adjunct șerviciu 024322213

067422791

psihopedagog.sapcauseni@gmail.com

33

Grosu Liliana Pedagog educație preșcolară 024322213

067488792

pintilie.grosu@mail.ru

34

Corciun Tatiana Pedagog înv. primar și secundar 024322213

067488796

tcorciun@mail.ru

35

Bicherschi Olga Psiholog 024322213

067488795

olea_ceban88@mail.ru

36

Niculcea Cristina Psiholog 024322298

067488797

cristina_batir@mail.ru

37

Viscun-Munteanu

Angela

Logoped 024322298

067488793

elea22@mail.ru

38

Ambroci-Ivanov

Tmara

Psihopedagog 024322213

067422791

psihopedagog.sapcauseni@gmail.com

39

Vacant Kinetoterapeut    
40 Burlacu Ion Conducător auto

069282442