august
23
2019

Conferința Pedagogică 2019

Conform planului de activitate al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni, astăzi, 23 august 2019, în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” or. Căușeni, s-a desfășurat Conferința Pedagogică din 2019, cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”.

La întrunire au participat cadrele manageriale din instituțiile de învățământ școlar și preșcolar din raion, având la bază următoarele subiecte:

 • Aplicarea și respectarea cadrului legislativ și a politicilor educaționale promovate de Guvern și Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;
 • Familiarizarea managerilor școlari/preșcolari cu politicile educaționale noi ale MECC în domeniul învățământului general pentru anul de studii 2019-2020.

Obiectivele prioritare ale Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism propuse pentru anul de studii 2019-2020

 1. Monitorizarea informării, cunoașterii, aplicării cadrului legislativ și a politicilor educaționale inițiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 2. Implicarea activă a managerilor și membrilor Consiliului Consultativ în examinarea subiectelor, elaborarea deciziilor și programelor cu acțiuni de cooperare și schimb de experiență;
 3. Reorganizarea gimnaziilor Surchiceni, Grigorievca, Constantinovca, Grădiniţa în gimnazii-grădiniţă;
 4. Monitorizarea asigurării calităţii educației la toate treptele de şcolaritate prin crearea unui sistem bine fundamentat de selectare şi promovare a resurselor umane în domeniu;
 5. Implicarea comunității educaționale în procesul de luare a deciziilor inclusiv prin dezvoltarea parteneriatului școală-familie;
 6. Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale;
 7. Monitorizarea aplicării și respectării cadrului normativ de către instituțiile din subordine în vederea asigurării unui învățământ de calitate, a condițiilor optime de funcționare a instituțiilor de învățământ în scopul sporirii randamentului școlar, gestionării eficiente a mijloacelor alocate pentru asigurarea durabilității bazei didactico-materiale;
 8. Asigurarea calității proceselor de evaluare a rezultatelor școlare în baza standardelor de eficiență a învățării;
 9. Dezvoltarea competențelor creative la elevi în cadrul procesului educațional și a activităților extracurs;
 10. Asigurarea accesului la servicii de educaţie timpurie pentru copiii din toate localitățile rurale cu accent specific pe grupele defavorizate;
 11. Asigurarea individualizării eficiente a procesului educațional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ gimnazial.
 12. Eficientizarea implementării proiectelor investiționale naţionale, regionale, europene, având drept scop îmbunătăţirea calităţii şi accesului la serviciile educaționale de calitate;
 13. Implementarea curriculei disciplinare modernizate;
 14. Implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar și gimnazial (cl. V-a a VI-a) la aria curriculară ,,Arte și Sport”, ,,Educația pentru societate”, „Dezvoltarea personală”.

 

 

Raportul șefului DECTST, dnl Vasile MOLODILO, „Împreună pentru educație de calitate”

Raport 23.08.2019 (1)