august
19
2019

Formarea cadrelor didactice la nivel local

În scopul punerii în aplicare a refosrmelor curriculare, în conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 925 din 22 iulie 2019 Cu privire la organizarea instruirilor cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie, în perioada 05 – 22 august 2019, întru executarea ordinului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni nr. 346-A din 22 iulie 2019, Cu privire la formarea cadrelor didactice la nivel local, s-au organizat și se desfășoară sesiunile de formare a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie la nivel raional. Formările se desfășoară în incinta instituțiilor preșcolare din orașul Căușeni, privind implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educației timpurii:

  • Cadrul de referință al educației timpurii
  • Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani
  • Curriculum pentru educație timpurie
  • Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC

Formatorii locali (raionali) pentru instruirea cadrelor didactice din instituțiile preșcolare din raion sunt:

  • Grițcu Elena – Specialist principal DECTST
  • Iordan Rodica – Specialist metodist DECTST
  • Lazarev Liliana – Metodist IET nr.1 or.Căușeni
  • Vasluian Svetlana – Metodist IET nr.2 or.Căușeni